;    ;   ;   ;  ;   ;      ;

Για να βρεθεί ο ωροσκόπος πρέπει να ξέρουμε: 1) την ημερομηνία και το έτος γέννησης, 2) την ώρα γέννησης και 3) τον τόπο γέννησης. Πρώτα επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης, το έτος και τη χρονική περίοδο (ώρα) κατά την οποία γεννηθήκατε. Στο χάρτη επιλέξτε τη γεωγραφική ζώνη στην οποία γεννηθήκατε.

 

Για να βρεθεί ο ωροσκόπος πρέπει να ξέρουμε: 1) την ημερομηνία και το έτος γέννησης, 2) την ώρα γέννησης και 3) τον τόπο γέννησης. Στο χάρτη επιλέξτε τη ζώνη στην οποία γεννηθήκατε. Είναι εξ' ορισμού προεπιλεγμένη η ζώνη στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Στο επάνω μέρος επιλέξτε την ημερομηνία γέννησης, το έτος και τη χρονική περίοδο (ώρα) κατά την οποία γεννηθήκατε.